Ders Kitabı İstek Formu

Türkçe yayınlanmasını istediğiniz yabancı ders kitaplarını ve eksikliğini duyduğunuz ders kitabı konularını bu form aracılığı ile bize iletebilirsiniz


İnceleme Kopyası Talebi

İnceleme kopyası taleplerinizi kitap sayfalarında bulunan buton aracılığı ile iletebilirsiniz.

img
49.50

Mikroekonomi

Daron Acemoğlu-David Laibson-John A. List Detaylar

Ekonominin İlkeleri ve Uygulama Alanı *Ekonomik Yöntemler ve Ekonomik Sorunlar *Optimizasyon: Yapabileceğinizin En İyisini Yapmak *Talep, Arz ve Denge....

Devamı
img
35.00

İşletmelerde Organizasyon Tasarımı ve Yapılandırma

S.Kadri Mirze Detaylar

*Organizasyon *Organizasyon Çalışmalarında Teorik Yaklaşımlar: Klasik ve Neoklasik Yaklaşımlar *Organizasyon Çalışmalarında Teorik Yaklaşımlar: Modern ve Postmodern Yaklaşımlar....

Devamı
img
49.50

Makroekonomi

Daron Acemoğlu-David Laibson-John A. List Detaylar

Ekonominin Prensipleri ve Pratiği *Ekonominin Metodları ve Sorunları *Optimizasyon: Yapabileceğinizin En İyisini Yapmak *Talep, Arz ve Piyasa Dengesi *Ulusların Zenginliği: Makroekonomik Büyüklüklerin Tanımı ve Ölçümü ....

Devamı
img
17.50

Bankacılığa Giriş

Mehmet Yazıcı Detaylar

*Bankacılık Kavramı ve Tarihçesi *Finansal Sistem ve Bankacılığın Yeri *Temel Bankacılık Kavramları *Bankaların Fonksiyonları ve Türleri *Bankaların Organizasyon Yapısı *Temel Bankacılık Ürün Hizmetleri *Bankaların Karşılaştıkları Riskler *Banka Bilanço ve

Devamı
img
45.00

Alman Ceza Kanunu Strafgesetzbuch (StGB)

Feridun Yenisey,Gottfried Plagemann Detaylar

*Alman Ceza Kanunu'nunda 2008 Yılından Bu Yana Yapılan Değişiklikler *Alman Ceza Kanunu'nun Fihristi *Kısaltmalar *Alman Ceza Kanunu'nun Almanca ve Türkçe Madde Metinleri *Bazı Kavramlara İlişkin Açıklamalar *Almanca-Türkçe Ceza Hukuku Sözlüğü

Devamı
img
39.50

Alman Ceza Muhakemesi Kanunu StrafprozeBordnung (S

Feridun Yenisey,Salih Oktar Detaylar

*Alman Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Fihristi *Kısaltmalar *Alman Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Almanca ve Türkçe Madde Metinleri *Türkçe Dizin *Almanca-Türkçe Ceza Muhakemesi Terimleri Sözlüğü

Devamı
img
27.50

Her Yönüyle Basketbol

Aytekin Alpullu Detaylar

*Basketbol Tarihi *Türkiye de Basketbol *Basketbol Oyun Alanı *Kullanılan Malzemeler *Basketbolun Kuralları *Baketbolda Teknik *Basketbolda Taktik *Takım Hücumunda Çalıştırıcıların Dikkat Edeceği Noktalar *Adam Adama Savunma *Basketbolda Terimler

Devamı
img
35.00

Uygulamalı Ceza Hukuku Cilt II

Kayıhan İçel,Yener Ünver Detaylar

*Giriş *Karar Analizi Metoduna İlişkin Açıklamalar *Ceza Muhakemesi Hukuku Problemlerinin Çözümlenmesi Metoduna İlişkin Açıklamalar *Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Gereçleri *Yargı Kararı Analizi Örneği

Devamı
img
37.50

Uygulamalı Ceza Hukuku Cilt I

Kayıhan İçel,Yener Ünver Detaylar

*Giriş *Karar Analizi Metoduna İlişkin Açıklamalar *Ceza Hukuku Genel Hükümler Problemlerinin Çözümlenmesi Metoduna ve Bunlara Ait Sorunların Yanıtlanmasına İlişkin Açıklamalar *Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Gereçleri *Yargı Kararı Analizi

Devamı
img
29.50

Genel İş Koşulları

Orhan Ersun Civan Detaylar

*Borçlar Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları *Genel İş Koşulları Kavramı *Genel İş Koşullarının Denetimi ve Sonuçları

Devamı
img
19.50

Marka Kavramı Haritaları

Taşkın Dirsehan Detaylar

*Araştırma Konusunun Geçmişi ve Araştırma Modelinin Geliştirilmesi *Araştırma Modeli ve Değişkenleri *Araştırmanın Metodolojisi *Araştırma Bulguları *Tartışma ve Sonuç

Devamı
img
18.00

Çizim Sanatı 6 - İnsan Anatomisi

Giovanni Civardi Detaylar

*İnsan Vücudu Üzerine Notlar *Kemik Yapısı Üzerine Notlar *Hareket Üzerine Notlar *Ksa Yapısı Üzerine Notlar *Canlı Yapılan Çizim Üzerine Pratik İpuçları *Baş Kasları *Boyun Kasları *Gövde Kasları *Üst Uzuv Kasları *Alt Uzuv Kasları *Kemik Yapısı

Devamı
img
29.50

Eğitimin Sivil Hali...

Levent Eraslan Detaylar

*Sivil Toplum Kavramı *Modern Sivil Toplum Paradigması *Devlet-Sivil Toplum İlişkisinin Çözümlenmesinde Temel Kavramlar *Türkiye'de Sivil Toplum Anlayışı *Cumhuriyet Dönemi ve Sivil Toplum *Sivil Toplum ve Sivil Toplu Kuruluşlarının Problem Alanları

Devamı
img
13.50

Soğuk Savaş ve Sonrası Doğu Akdenizde Küresel....

Mesud Ünal Detaylar

*Doğu Akdenizin Önemi *Enerji ve Deniz Güvenliğine Bağlı Krizler *Günümüzde Doğu Akdeniz Enerji Savaşları ve Türkiye

Devamı
img
25.00

İşverenin Sosyal Sigorta Yükümlülükleri

Fuat Bayram Detaylar

*Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verme Yükümlülüğü *Sigortalılığın Sona Ermesini Bildirim Yükümlülüğü *İşyerinin Bildirilmesi *İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Hastalık Hallerinde İşveren Yükümlülükleri *Vazife Malullüğünün Bildirilmesi *Prime Esas Kazan

Devamı
img
32.50

Propaganda

Gürdal Ülger Detaylar

*İdeoloji Kavramının Tarihsel Arka Planı Çerçevesinde Bir Değerlendirme *Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin Propaganda ve Halkla İlişkiler Bağlamında Değerlendirilmesi *Müzelerde Propagandanın Üretimi *Propaganda Aracı Olarak Ganbot Diplomasi *Küre

Devamı
img
20.00

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildiri

Nihal Kartaltepe Behram Detaylar

*Örgütsel Politika ve Örgütsel Politika Algısı *Etik Olmayan Davranış Bildirimi *Örgütsel Politika Algısının Etik Olmayan Davranış Bildirimi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Devamı
img
45.00

Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı

Nur Centel / Hamide Zafer Detaylar

Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları – Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü ve Temel İlkeleri – Muhakeme Süjeleri – Ceza Muhakemesinin Şarta Bağlanması – Muhakeme İşlemleri – Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı – Soruşturma Evresinin İşlevi ve Özellikleri – Soruş

Devamı
img
35.00

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Gü

Nur Centel / Hamide Zafer / Özlem Çakmut Detaylar

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekil Hakkında Kanun - Terörle Mücadele Kanunu - Kabahatler Kanunu - 1412 Sayılı Eski Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlükte Olan Hükümleri – Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekil Hakkında Kanun

Devamı
img
29.50

21. Yüzyılda Finansal Muhasebe (Genel Muhasebe)

Emre Ergin Detaylar

İş hayatına başlayan çoğu mezun, üniversitede öğrendikleri ile iş ortamındaki uygulamaları eşleştirmekte zorlanmaktadır. Diğer taraftan, işverenler de işe aldıkları yeni mezunlara her konuyu baştan öğretmek zorunda kalmalarından şikâyet etmektedir. Özel se

Devamı
img
28.00

Uluslararası İlişkiler Teorisinde Yeni Düşünce

Michael W. Doyle - G.John Ikenberry Detaylar

*Soğuk Savaşın sona Ermesi, Klasik Gelenek ve Uluslararası Değişim *Uluslararası İlişkileri İcadı: 1945 Sonrası Uluslararası İlişkiler Teorisi *Post-Teori: Etiğin Uluslararası İlişkilere ebedi Dönüşü *Feminist Sorgulama ve Uluslararası İlişkiler *Jeopo

Devamı
img
29.50

Barcelona Gezi Rehberi

Detaylar
img
29.50

Amsterdam Gezi Rehberi

Detaylar
img
27.50

Sayılmayanlar

Numan Aydınoğlu Detaylar

Şam da bir Mardinli romanındaki Makbule’nin yaşamı ile bize Güneydoğu gerçeğini, törenin bizi nasıl kıskıvrak teslim aldığını anlatmıştı yazarımız Numan Aydınoğlu. Bu kes “Sayılmayanlar” da töreyi kader olarak görmememizi sağlayacak gizli kahramanların eği

Devamı
img
42.50

AB Bölgesel Politikası Adalar ve Gökçeada

Çiğdem Şahin Detaylar

Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada, dünyadaki benzer boyutta ve nitelikteki diğer adalar gibi çeşitli kalkınma sorunlarıyla karşı karşıyadır. Ülkenin genel planlama ve kalkınma uygulamalarına konu olmakla birlikte

Devamı
img
27.00

Sosyoloji

İhsan Sezal Detaylar

*Sosyolojinin İlgilendiği Konular *Sosyoloji: Tenkitçi Bir Yaklaşım *Amerikan Sosyolojisine Bir Bakış *Sosyolojik Muhayyile *Gülmenin Bazı Toplumsal Fonksiyonları *Açık Olan Ne?

Devamı
img
17.50

Girişimcilik

İbrahim Bozacı Detaylar

*Girişim ve Girişimci *İş Fikri ve Farklılık *Uygulanabilirlik Analizi *İşletme ve Sahiplik Seçenekleri *Girişimciler için Pazarlama *Girişimciler için Yönetim *Girişimciler için İnsan Kaynakları Yönetimi *Girişimciler için Finans *Aile Girişimciliği...

Devamı
img
28.00

Temel Denizcilik Bilgisi

Soner Esmer/Güven Şengönül/Serim Paker Detaylar

Gemicilik *Seyir *Denizde Çatışmayı Önleme *Denizde Güvenlik *Denizde Haberleşme *Denizde İlk Yardım *Meteoroloji *Deniz Hukuku *Gemi Makineleri *Makine Personeli Eğitimi

Devamı
img
25.00

Spor ve Politika

Russell Hoye/Matthew Nicholson/Barrie Houlihan Detaylar

*Spor ve Politika *Örgütsel Uygulamaya Dair Düzenlemeler *Spor Aktivitelerinin Düzenlenmesi *Güvenli Spor Alanlarının Düzenlenmesi *Kumar ve Spor *Medyaya Dair Düzenlemeler *Okul Sporu ve Beden Eğitimi *Fiziksel Aktivite ve Sağlık...

Devamı
img
37.50

Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu

Gonca Yıldırım Detaylar

*Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kamu Diplomasisi *Diplomasi, Yeni Dünya Düzeni ve Kamu Diplomasisi *Uygulamada Kamu Diplomasisi *Kültür ve Kültürel Diplomasi

Devamı
img
38.50

Sağlıkta Stratejik Yönetim (SASYÖN)

Akın Marşap Detaylar

Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetişim Sistemi: Geleceğin Sağlık Yönetimi ve Amaç Belirleme *Sağlık İşletmelerinde Stratejik Plan Sistemi *Sağlıkta Stratejik Yönetişim Süreci: Sağlığın Geleceğini Tasarım...

Devamı
img
16.50

Sosyal Medya Madenciliği

Arzu Baloğlu Detaylar

*Genel Tanımlamalar ve Değişen Devlet Modeli *Web Teknolojileri Dünyasında Yeni Trendler *Sosyal Medya Analizine Genel Bakış *Sosyal Medya Madenciliği...

Devamı
img
19.50

Türk Yönetim Uygulamaları

Ünsal Sığrı-Yavuz Ercil-Ufuk Başar Detaylar

Yönetim bilimi ve uygulamaları, kültüre kaynaklık eden alanlardan birisidir. Yönetim uygulamalarının; bir toplumun bilgi birikiminde, düşünce yapısında ve becerilerinde önemli yeri ve katkısı vardır...

Devamı
img
38.00

Stratejik Yönetim Vak'aları

Erol Eren Detaylar

Panalba *Tel Halat Şirketi *Trend Mobilya A.Ş. *Novartis AG *Goldaş Kuyumculuk A.Ş. *Anadolu Efes Biracılık *Malt Sanayi A.Ş. *Toyota Motor Corporation...

Devamı
img
39.50

Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar

Burhan Kılıç / Zafer Öter Detaylar

*Ağızdan Kulağa İletişim ve Pazarlama *Doğrudan Pazarlama *E-Pazarlama *Pazarlama *Veri Tabanlı Pazarlama *İçsel Pazarlama *Mobil Pazarlama ...

Devamı
img
49.50

Pazarlama Araştırmaları

A.Ercan Gegez Detaylar

*Pazarlama Araştırmalarına Giriş *Pazarlama Araştırması Sürecine Genel Bir Bakış *Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışmalar ...

Devamı
img
25.00

Türkiye Avrupa Birliği Geri Kabul Antlaşması

Nuray Ekşi Detaylar

*Giriş *Türkiye Tarafından Yapılan İki Taraflı Geri Kabul Antlaşmaları *Türkiye Avrupa Birliği Geri Kabul Antlaşmasının Hazırlık Süreci ve Antlaşmanın Yapılmasına Etki Eden Faktörler *Türkiye Avrupa Birliği Geri Kabul Antlaşmasının Uygulama Alanı....

Devamı

Beta Yayıncılığa Hoşgeldiniz.

Akademisyenler ve Üniversite Öğrencileri İçin Kaynak Yayınlar.

Öne Çıkan Ürünler